BIJEENKOMST BESTUUR PATAB EN STICHTING TULEHU

Op 19 januari 2019 heeft het voltallige Patab bestuur voor het eerst weer kennis gemaakt met de leden van Stichting Tulehu. Op basis hiervan zal er begin april weer een bijeenkomst zijn om de doelen m.b.t. het houden van een pela gandong dag nóg helderder te formuleren. Uw/jouw input hierover stelt zowel bestuur Patab als Stichting Tulehu bijzonder op prijs! Stuur uw/ jouw inbreng, idee of bijdrage daarom naar
ons via dit mailadres: m.hoogla@outlook.com
(Martha Lawalata, secr 2)

van links naar rechts
Charly, Dade, Mabel, Ad, Bram, Jimmy, Usman en Idja.